Проект Антеа

2015

Проектирање, изведба и пуштање во употреба на систем за централно подмачкување на челичен транспортер во Цементарница Антеа - Р. Албанија.