Проект Гаги

2016

Проектирање, изведба и пуштање во употреба на ситем за централно подмачкување на две градежни машини: