Проект САСА

2016

Проектирање, изведба и пуштање во употреба на систем за централно подмачкување на млинови за обработка на суровина во рудник САСА Македонска каменица.