Специјални масти и масла

Голем избор на специјалните масти и масла.

  • Високо температурни масти;
  • Масти за рударска опрема изложена на влага и екстремни оптоварувања;
  • Специјални масла за челични јажиња и ланци во прашлива средина.