Опрема за рачно подмачкување – MАТО

Иновативните производи на MATO, развивањето на нови технологии и ефикасни производи како и брзата имплементација на техничките идеи во блиска соработка со клиентите, им овозможија голем напредок во управувањето со средствата за подмачкување. Со користење на MATO опремата за подмачкување можете да бидете сигурни дека ќе го остварите максималниот потенцијал на средствата за подмачкување.

Комплетниот асортиман на МАТО опремата за подмачкување им овозможува на нашите клиенти да ракуваат со средствата за подмачкување на доверлив, безбеден, економичен и еколошки начин.

Производи:

  • Пумпи за подмачкување/преточување (маст, масло и останати флуиди)
  • Рачни, пневматски, електрични, батериски пумпи за подмачкување;
  • Систем Lube Shuttle со фишеци;

 

Електрични запчести пумпи за:

  • Моторно, редукторско и хидраулично масло;

 

Компоненти

  • Приклучоци, мазалици, црева;
  • Кантички, инки;
  • Протокомери.